2 proc.

MIELI TĖVELIAI!

             Informuojame, kad už Jūsų 2015 metais lopšeliui - darželiui pervestą 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį įsigijome nešiojamąjį kompiuterį. Jis naudojamas ugdomojoje veikloje ir lopšelio - darželio organizuojamų švenčių, renginių metu.

               Dėkojame Jums už kasmet suteikiamą moralinę ir materialinę paramą. Tai Jūsų indėlis gerinant vaikų ugdymo ir ugdymosi sąlygas, prisidedant prie savo vaikų edukacinės aplinkos turtinimo.

Darželio bendruomenė

 

________________________________________________________________

GERB. TĖVELIAI!

 

              Dėkojame Jums už kasmet suteikiamą moralinę ir materialinę paramą. Būsime labai dėkingi, jeigu apsispręsite ir šiemet darželiui skirti 2% savo jau sumokėto pajamų mokesčio. Tai bus Jūsų indėlis gerinant vaikų ugdymo ir ugdymosi sąlygas.

 

Lopšelio-darželio rekvizitai:

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis.

Dzūkų g. 11. Varėna.

Įstaigos kodas – 190089747

Darželio bendruomenė