Bendros žinios

Lopšelio-darželio pavadinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis
Lopšelio-darželio teisinė forma ir priklausomybė Lopšelis–darželis yra biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą
Lopšelio-darželio grupė  Neformaliojo švietimo mokykla
Lopšelio-darželio tipas   Lopšelis-darželis
Lopšelio-darželio adresas Dzūkų g. 11, 65173 Varėna
Lopšelio-darželio kodas 190089747
Mokymo kalba Lietuvių
Lopšelio-darželio steigėjas

Varėnos rajono savivaldybės taryba,

identifikavimo kodas 188773873

adresas: Vytauto g. 12, 65184 Varėna

Mokymo forma Dieninė
Pagrindinė veiklos rūšis     Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas