Darbuotojai

ĮSTAIGOS PEDAGOGAI

Eil.

Nr.

Vardas,

pavardė

Pareigos Išsilavinimas,

ką baigė

Kvalifikacija
1.  Rosita Janina

Svetikienė

Direktorė

 

Aukštasis

KU

Meninio ugdymo mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija
2.  Lilija

Vorevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis

ŠPU

3 vadovo kvalifikacinė kategorija
3.  Inga

Bielevičienė

Neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytoja Aukštasis

KKI

Kūno kultūros mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija
4. Eglė Jančauskienė Logopedė

 

Aukštasis

ŠU

Logopedės metodininkės kvalifikacinė kategorija

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir logopedo profesinė kvalifikacija

5. Danutė

Čėglienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė

mokykla

Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija
6. Vita

Gaurienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja)

 

Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė

mokykla

Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija
7. Asta

Rimkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja)

 

Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija
8. Gražina

Žalienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja) Aukštasis

Lietuvos Edukologijos universitetas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacinė kategorija
9. Lina

Grimutienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja)

 

Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija
10. Jūratė Gecevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja)

 

Aukštasis koleginis išsilavinimas

Vilniaus kolegija

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija
11. Skaistė Kudžmaitė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

Aukštasis

VPU

LEU

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Edukologijos magistro laipsnis

12. Vida Klimčiauskaitė

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja)

 

Aukštasis ŠU Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija
13. Ona Milinavičienė

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja)

 

Aukštasis ŠU Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija
14. Zita Macelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja)

 

Aukštesnysis,

Marijampolės pedagoginė mokykla

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija
15. Danutė Česnulienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

Aukštesnysis

Marijampolės pedagoginė mokykla

Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija
16. Rima Janulevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja)

 

Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
17. Virginija Varanauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja)

 

Aukštesnysis Vilniaus pedagoginė mokykla Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija
18. Lina Čenienė Meninio ugdymo (dailės) mokytoja

 

Aukštasis

Dailės institutas

 

Dailės mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija
19. Vaida Žilinskienė Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja Aukštasis

Klaipėdos universitetas

Neformaliojo švietimo muzikos (vokalinio dainavimo) mokytojo metodininko  kvalifikacinė kategorija

Muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis

20. Zita Skliutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja)

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacinė kategorija
21. Neringa Juočienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja) Šiaurės regiono koledžas Ballymenacampus

 

Nebaigtas aukštasis neuniversitetinis

Vilniaus kolegija (šiuo metu mokosi)

Kategorijos neturi
Meniu