Darbuotojai

Eil.

Nr.

Vardas,

pavardė

Pareigos Išsilavinimas,

ką baigė

Kvalifikacija
  1.  
Rosita Janina

Svetikienė

Direktorė

 

Aukštasis

KU

Meninio ugdymo mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija
  1.  
Lilija

Vorevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis

ŠPU

3 vadovo kvalifikacinė kategorija
  1.  
Inga

Bielevičienė

Neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja Aukštasis

KKI

Kūno kultūros mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija
4. Eglė Jančauskienė Logopedė

 

Aukštasis

ŠU

Logopedės metodininkės kvalifikacinė kategorija
5. Danutė

Čėglienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė

mokykla

Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija
6. Vita

Gaurienė

Auklėtoja

 

Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė

mokykla

Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija
7. Asta

Rimkuvienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija
8. Gražina

Žalienė

Auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Aukštasis

Lietuvos Edukologijos universitetas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacinė kategorija
9. Lina

Grimutienė

Auklėtoja

 

Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija
10. Jūratė Gecevičienė Auklėtoja

 

Aukštasis koleginis išsilavinimas

Vilniaus kolegija

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija
11. Skaistė Kudžmaitė Auklėtoja

 

Aukštasis

VPU

LEU

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Edukologijos magistro laipsnis

12. Vida Klimčiauskaitė

 

Auklėtoja

 

Aukštasis ŠU Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija
13. Ona Milinavičienė

 

Auklėtoja

 

Aukštasis ŠU Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija
14. Zita Macelienė Auklėtoja

 

Aukštesnysis,

Marijampolės pedagoginė mokykla

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija
15. Danutė Česnulienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

Aukštesnysis

Marijampolės pedagoginė mokykla

Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija
16. Rima Janulevičienė Auklėtoja

 

Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
17. Virginija Varanauskienė Auklėtoja

 

Aukštesnysis Vilniaus pedagoginė mokykla Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija
18. Lina Čenienė Meninio ugdymo (dailės) mokytoja

 

Aukštasis

Dailės institutas

 

Dailės mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija
19. Vaida Žilinskienė Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja Aukštasis

Klaipėdos universitetas

Neformaliojo švietimo muzikos (vokalinio dainavimo) mokytojo metodininko  kvalifikacinė kategorija
Meniu