Darbuotojai

ĮSTAIGOS PEDAGOGAI

Eil.

Nr.

Vardas,

pavardė

Pareigos Išsilavinimas,

ką baigė

Kvalifikacija
1.  Rosita Janina

Svetikienė

Direktorė

 

Aukštasis

KU

Meninio ugdymo mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija
2.  Lilija

Vorevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis

ŠPU

3 vadovo kvalifikacinė kategorija
3.  Inga

Bielevičienė

Neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytoja Aukštasis

KKI

Kūno kultūros mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija
4. Eglė Jančauskienė Logopedė

 

Aukštasis

ŠU

Logopedės metodininkės kvalifikacinė kategorija

Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir logopedo profesinė kvalifikacija

5. Danutė

Čėglienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė

mokykla

Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija
6. Vita

Gaurienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja)

 

Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė

mokykla

Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija
7. Asta

Rimkuvienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja)

 

Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija
8. Gražina

Žalienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja) Aukštasis

Lietuvos Edukologijos universitetas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacinė kategorija
9. Lina

Grimutienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja)

 

Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija
10. Jūratė Gecevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja)

 

Aukštasis koleginis išsilavinimas

Vilniaus kolegija

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija
11. Skaistė Kudžmaitė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

Aukštasis

VPU

LEU

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Edukologijos magistro laipsnis

12. Vida Klimčiauskaitė

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja)

 

Aukštasis ŠU Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija
13. Ona Milinavičienė

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja)

 

Aukštasis ŠU Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija
14. Danutė Česnulienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aukštesnysis

Marijampolės pedagoginė mokykla

Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija
15. Rima Janulevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja) Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
16. Virginija Varanauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja) Aukštesnysis Vilniaus pedagoginė mokykla Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija
17. Lina Čenienė Meninio ugdymo (dailės) mokytoja Aukštasis

Dailės institutas

Dailės mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija
18. Vaida Žilinskienė Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja Aukštasis

Klaipėdos universitetas

Neformaliojo švietimo muzikos (vokalinio dainavimo) mokytojo metodininko  kvalifikacinė kategorija

Muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis

19. Zita Skliutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja)

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacinė kategorija
20. Neringa Juočienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja) Šiaurės regiono koledžas Ballymenacampus

Nebaigtas aukštasis neuniversitetinis

Vilniaus kolegija (šiuo metu mokosi)

Kategorijos neturi
         

KITI ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Užimamos pareigos,

kval. kat.

1.        Živilė Čirienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (Auklėtojo) padėjėja
2.        Vilma Lebeckienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogo

padėjėja

3.        Danutė

Povilauskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės

padėjėja

4.        Rimutė Dimšienė Mokytojo padėjėja

Valytoja

5.        Vlada Karaciejienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (Auklėtojo) padėjėja
6.        Stasė

Ulbinienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (Auklėtojo) padėjėja
7.        Živilė

Morozienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (Auklėtojo) padėjėja
8.        Rita Jadvyga Čepaitienė Mokytojo padėjėja
9.        Dalia Žilionienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (Auklėtojo) padėjėja
10.     Marija Misiūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (Auklėtojo) padėjėja
11.     Inga Vyšniauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo (Auklėtojo) padėjėja
12.     Alytė

Graževičienė

Vyr. virėja

(IV kategorija)

13.     Stanislava

Ivančikienė 

Virėja
14.     Vitalija Matačinskienė Virėja
15.     Akvilė Sabaitytė Ūkvedė
16. Jolita Vailionienė Raštvedė
17. Karolis Karpis

Darbininkas

Meniu