Dokumentai

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO NUOSTATAI

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2019 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO 2018-2020 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ 2018 M. III KETVIRČIO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS (NEATSKAIČIAVUS MOKESČIŲ)

Meniu