Dokumentai

SPRENDIMAS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ DARBO VIETOMS 2020 m. gegužės 11 d. Nr. V-1118

SPRENDIMAS DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų DARBUOTOJAMS 2020 m. gegužės 8 d. Nr. V-1104

ĮSAKYMAS DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ PREVENCINIO LABORATORINIO IŠTYRIMO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO NUOSTATAI

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO LAIKO APSKAITOS DOKUMENTAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ IŠLAIDOMS, SUSIJUSIOMS SU VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, BENDROJO UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS, SKAIČIAUS OPTIMIZAVIMU, APMOKĖTI, PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
(2020 m. kovo 3 d. Nr. V-317)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL REKOMENDACIJŲ MOKYKLOMS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO IR VEIKSMŲ, ĮTARIANT GALIMĄ SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE PATVIRTINIMO (2020 m. balandžio 21 d. Nr. V-582)

Meniu