Pedagogai

Eil.

Nr.

Vardas,

pavardė

Pareigos

Išsilavinimas,

ką baigė

Kvalifikacija

  1.  

Rosita Janina

Svetikienė

Direktorė

 

Aukštasis

KU

Meninio ugdymo mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija

  1.  

Lilija

Vorevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aukštasis

ŠPU

3 vadovo kvalifikacinė kategorija

  1.  

Inga

Bielevičienė

Neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja

Aukštasis

KKI

Kūno kultūros mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija

4.

Eglė Jančauskienė

Logopedė

 

Aukštasis

ŠU

Logopedės metodininkės kvalifikacinė kategorija

5.

Danutė

Čėglienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė

mokykla

Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija

6.

Vita

Gaurienė

Auklėtoja

 

Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė

mokykla

Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija

7.

Asta

Rimkuvienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

8.

Gražina

Žalienė

Auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Aukštasis

Lietuvos Edukologijos universitetas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacinė kategorija

9.

Lina

Grimutienė

Auklėtoja

 

Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija

10.

Jūratė Gecevičienė

Auklėtoja

 

Aukštasis koleginis išsilavinimas

Vilniaus kolegija

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

11.

Gražina Jauneikienė

Auklėtoja

 

Aukštesnysis

Panevėžio pedagoginė mokykla

Šiaulių Universiteto Tęstinių studijų institutas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija

12.

Skaistė Kudžmaitė

Auklėtoja

 

Aukštasis

VPU

LEU

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Edukologijos magistro laipsnis

13.

Vida Klimčiauskaitė

 

Auklėtoja

 

Aukštasis ŠU

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

14.

Ona Milinavičienė

 

Auklėtoja

 

Aukštasis ŠU

Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

15.

Zita Macelienė

Auklėtoja

 

Aukštesnysis,

Marijampolės pedagoginė mokykla

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija

16.

Danutė Česnulienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

Aukštesnysis

Marijampolės pedagoginė mokykla

Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija

17.

Rima Janulevičienė

Auklėtoja

 

Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija.

18.

Virginija Varanauskienė

Auklėtoja

 

Aukštesnysis Vilniaus pedagoginė mokykla

Vyresniosios ikimokyklinio ugdymo auklėtojos kvalifikacinė kategorija

19.

Lina Čenienė

Meninio ugdymo (dailės) mokytoja

 

Aukštasis

Dailės institutas

 

Dailės mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija

20.

Vaida Žilinskienė

Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja

Aukštasis

Klaipėdos universitetas

Neformaliojo švietimo muzikos (vokalinio dainavimo) mokytojo metodininko  kvalifikacinė kategorija