Struktūra, darbuotojų funkcijos

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ FUNKCIJOS

Direktoriaus funkcijos
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos
Ūkvedžio funkcijos
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo funkcijos
Auklėtojo funkcijos
Neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytojo funkcijos
Ikimokyklinio meninio ugdymo (dailės) mokytojo funkcijos
Meninio ugdymo (muzikos) mokytojo funkcijos
Logopedo funkcijos
Mokytojo padėjėjo funkcijos
Auklėtojo padėjėjo funkcijos
Raštvedžio funkcijos
Vyr. virėjo funkcijos
Virėjo funkcijos
Darbininko funkcijos
Valytojo funkcijos

Meniu