Savivalda

DARŽELIO TARYBA

Jūratė Gecevičienė – pirmininkė

Skaistė Kudžmaitė – sekretorė

Danutė Čėglienė – narė

Rasa Juknevičienė – narė

Aidas Akstinas – narys

Karolis Karpis – narys

Raimondas Žilinskas – narys

PEDAGOGŲ TARYBA

Pedagogų tarybą sudaro lopšelyje – darželyje 21 pedagogas:

Pedagogų tarybai vadovauja  direktorė Rosita Janina Svetikienė

Sekretorė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Česnulienė

METODINĖ GRUPĖ

Metodinę grupę sudaro visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai. Metodinė grupė organizuoja lopšelio-darželio metodinę veiklą.

Metodinei grupei vadovauja auklėtoja Lina Grimutienė.

Sekretorė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė Asta Rimkuvienė.

Meniu