Informacija apie laisvas vietas

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS GRUPĖSE

IKI 2018 M. BIRŽELIO 8 DIENOS

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE

Eil. Nr.

Grupių pavadinimas

Vaikų skaičius

iki birželio 8 dienos

Vaikų amžius

Laisvos vietos

1.

„Ančiukų“ priešmokyklinė grupė

18

6 m.

-

2.

„Bitučių“ priešmokyklinė grupė

19

6 m.

-

3.

„Pagrandukų“ grupė

17

1-3 m.

-

4.

„Nykštukų“ grupė

18

1-3 m.

-

5.

„Kačiukų“ grupė

20

(iš jų 1 vaikas specialiųjų poreikių)

4-5 m.

-

6.

„Voveriukų“ grupė

23

4 -5 m.

-

7.

„Ežiukų“ grupė

21

(iš jų 2 vaikai specialiųjų poreikių)

4-5 m.

-

8.

„Boružėlių“ grupė

22

(iš jų 2 vaikai specialiųjų poreikių)

3 m.

-

9.

„Meškiukų“ grupė

21

(iš jų 2 vaikai specialiųjų poreikių)

3-5 m.

-