Maitinimo paslaugos

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS (15 DIENŲ)

Parsisiųsti dokumentą

Parsisiųsti dokumentą

Parsisiųsti dokumentą

 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word formate

 

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje - darželyje vaikai maitinami tris kartus. Tėvai turi teisę pasirinkti maitinimų (atsisakyti pusryčių arba pavakarių). Atsižvelgiant į grupių dienos ritmą, pusryčių, pietų ir vakarienės laikas skiriasi:

- pusryčiai 8.15 - 8.45 val.

- pietūs 12.00 - 12.45 val.

- pavakariai 15.50 - 16.20 val.

 

Priešmokyklinės grupės vaikai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokymo reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP  dydžio.

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS.

parsisiųsti MS Word formate

Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas iki einamo mėnesio 20 d.