Specialistų paslaugos

Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija, kurią sudaro:

 1. Lilija Vorevičienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
 2. Eglė Jančauskienė – logopedė, komisijos pirmininko pavaduotoja;
 3. Ona Milinavičienė - auklėtoja;
 4. Inga Bielevičienė – neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja;
 5. Danutė Čėglienė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Komisijos sekretorė - Danutė Česnulienė

Tel.:  8 691 37731

 

LOGOPEDO specialioji pedagoginė pagalba vaikams, turintiems kalbos ir komunikavimo sutrikimų:

            -    korekcinio darbo pratybos individualiai ir pogrupiais;

            -    metodinė pagalba grupių auklėtojoms;

            -    tėvų konsultavimas.

Logopedė Eglė Jančauskienė

Darbo laikas

I, II, IV            7.30 - 12.40 val.

III            7.30 - 11.40 val.

V             7.30 - 12.20 val.

 

KŪNO KULTŪROS UŽSIĖMIMAI 1-6 (7) m. vaikams du kartus savaitėje

 • organizuota grupinė veikla;
 • grupinė korekcinė veikla;
 • gabių vaikų ugdymas;
 • konsultacijos auklėtojoms;
 • konsultacijos tėvams.

Korekciniai užsiėmimai vaikams, turintiems judėjimo aparato sutrikimų.

Neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja Inga Bielevičienė

Darbo laikas

I -       ____________

II -      8.00 - 13.12 val.

III -     8.00 - 13.12 val.

        14.30 - 15.55 val.

IV -    8.00 - 13.12 val.

        15.00 - 15.55 val.

V -     8.00 - 13.36 val.

        14.12 - 16.30 val.

 

MUZIKINĖ VEIKLA 1-6 (7) m. vaikams du kartus savaitėje

 • organizuota grupinė veikla;
 • individualus lavinimas (spec. poreikių vaikams);
 • gabių vaikų ugdymas;
 • konsultacijos auklėtojoms;
 • konsultacijos tėvams.

Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja Vaida Žilinskienė

Darbo laikas

I, II, III, IV, V -   8.10 - 12.30 val.

V  -                  14.30 - 18.00 val.

 

DAILĖS VEIKLA 3-6 (7) m. vaikams kartą savaitėje

 • organizuota grupinė veikla;
 • individualus lavinimas;
 • gabių vaikų ugdymas;
 • konsultacijos auklėtojoms;
 • konsultacijos tėvams.

Meninio ugdymo (dailės) mokytoja Lina Čenienė

Darbo laikas

I, III, IV -     ______________

II -              8.30 - 12.00 val.

                13.00 - 15.55 val.

V -             8.30 - 11.55 val.

                13.00 - 15.55 val.

Pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.