Atlyginimas už išlaikymą

ATLYGINIMAS UŽ VAIKO, UGDOMO PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, IŠLAIKYMĄ VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELYJE – DARŽELYJE

1. Dienos atlyginimas iki 3 m. amžiaus vaikui – 1,74 € ;

2. Dienos atlyginimas nuo 3 iki 7 m. amžiaus vaikui –1,88 € ;

3. Mėnesio atlyginimas ugdymo aplinkos išlaikymui – 3,00 € ;

4. Priešmokyklinio amžiaus vaikams nemokamo maitinimo pietų kaina – 1,45  €.

Pastaba.  Kainos patvirtintos Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-623.

_____________________________________

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-VII- 428 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ“ PAKEITIMO (2017m. kovo  28d. Nr. T-VIII-623)

Meniu