Laisvos vietos

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS GRUPĖSE IKI 2022 M. SAUSIO 9 DIENOS

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE

Eil. Nr.

Grupių pavadinimas Vaikų skaičius

iki sausio 9 dienos

Vaikų amžius

Laisvos vietos

1.

„Ančiukų“ priešmokyklinė grupė 21 6 m.

2.

„Bitučių“ priešmokyklinė grupė 20

(iš jų 2 vaikai specialiųjų poreikių)

5-6 m.

3.

„Pagrandukų“ grupė 14 1-3 m.

1

4.

„Nykštukų“ grupė 15 1-3 m.

5.

„Kačiukų“ grupė 20 4-5 m.

6.

„Voveriukų“ grupė 17 3 m.

3

7.

„Ežiukų“ grupė 16

(iš jų 2 vaikai specialiųjų poreikių)

3-5 m.

2

8.

„Boružėlių“ grupė 21 4-5 m.

9.

„Meškiukų“ grupė

21

5 m.

10.

Lauko darželio grupė

17

2-4 m.

 

Meniu