Laisvos vietos

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS GRUPĖSE IKI 2019 M. RUGSĖJO 9 DIENOS

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE

Eil. Nr. Grupių pavadinimas Vaikų skaičius

iki rugsėjo 9 dienos

Vaikų amžius Laisvos vietos
1. „Ančiukų“ priešmokyklinė grupė 15 5-6 m. 3
2. „Bitučių“ priešmokyklinė grupė 18 6 m.
3. „Pagrandukų“ grupė 15 1-3 m.
4. „Nykštukų“ grupė 15 1-3 m.
5. „Kačiukų“ grupė 20 3 m.
6. „Voveriukų“ grupė 21 4 m.
7. „Ežiukų“ grupė 19

(iš jų 2 vaikai specialiųjų poreikių)

4 m.
8. „Boružėlių“ grupė 21

(iš jų 3  vaikai specialiųjų poreikių)

5 m.
9. „Meškiukų“ grupė 21 3 m.

 

Meniu