Laisvos vietos

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS GRUPĖSE IKI 2021 M. GEGUŽĖS 9 DIENOS

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE

Eil. Nr. Grupių pavadinimas Vaikų skaičius

iki gegužės 9 dienos

Vaikų amžius Laisvos vietos
1. „Ančiukų“ priešmokyklinė grupė 18

(iš jų 1 vaikas specialiųjų poreikių)

5-6 m.
2. „Bitučių“ priešmokyklinė grupė 16

(iš jų 3 vaikai specialiųjų poreikių)

6 m.
3. „Pagrandukų“ grupė 15 1-3 m.
4. „Nykštukų“ grupė 15 1-3 m.
5. „Kačiukų“ grupė 21 3-4 m.
6. „Voveriukų“ grupė 19 5 m. 1
7. „Ežiukų“ grupė 18

(iš jų 2 vaikai specialiųjų poreikių)

4-5 m.
8. „Boružėlių“ grupė 21 3 m.
9. „Meškiukų“ grupė 21 4 m.

 

Meniu