Maitinimo paslaugos

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS (15 DIENŲ)

I savaitė

II savaitė

III savaitė

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti MS Word formate

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje – darželyje vaikai maitinami tris kartus. Tėvai turi teisę pasirinkti maitinimų (atsisakyti pusryčių arba pavakarių). Atsižvelgiant į grupių dienos ritmą, pusryčių, pietų ir vakarienės laikas skiriasi:

– pusryčiai 8.15 – 8.45 val.

– pietūs 12.00 – 12.45 val.

– pavakariai 15.50 – 16.20 val.

Priešmokyklinės grupės vaikai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokymo reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio.

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2016m. birželio28d. Nr. T-VIII-400)

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL LĖŠŲ, SKIRIAMŲ MOKINIŲ NEMOKAMAM MAITINIMUI PRODUKTAMS ĮSIGYTI, DYDŽIO NUSTATYMO (2017 m. spalio 26 d. Nr. DV-1134)

Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas iki einamo mėnesio 20 d.

Meniu