PROJEKTAS PAGAL INTERREG V-A LIETUVA-LENKIJA BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA „BŪK AKTYVUS-BŪSI SVEIKAS“ (NR. LT-PL-1R-081)

Į šį projektą įsitraukė du Alytaus klubai savanoriai – „Aukuras“ ir „Šaulė“. Nuotraukose matome užsiėmimus su mūsų ugdytiniais. Birželio 6 d. darželyje apsilankė klubo „Šaulė“ narė. Birželio 15 d. sporto užsiėmimus pravedė Alytaus „Aukuro“ sporto klubo narys su sūnumi. Birželio 23 d. vaikams sportinius užsiėmimus pravedė „Aukuro“ klubo narys.