Istorija

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis įsteigtas 1974 m. spalio 25 d., Varėnos rajono valdybos teisės aktais 1974 m. spalio 25 d. potvarkis Nr. 19 veiklos pradžia 1975 m. vasario 24 d. 1974 m. spalio 25 suteiktas „Pasakos“ pavadinimas. Lopšelis-darželis yra Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą.

Įstaigoje veikia 10 grupių, iš jų: 3 ankstyvojo amžiaus (1m. – 3 m.), 5 ikimokyklinio amžiaus (3 m. – 5 m.), 2 priešmokyklinės (6 m.).

Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, kuris skiriamas ir atleidžiamas Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Lopšeliui-darželiui vadovavo: 1975-2001 m. Vladislova Žilinskienė, 2001-2003 m. Mindaugas Noreika, 2003-2015 m. Emilija Rimkienė, 2015-2016 m. Daiva Tamulevičienė. Nuo 2016 m. balandžio mėn. 1 d. lopšeliui – darželiui vadovauja Rosita Janina Svetikienė.

Patvirtinta 42,41 etatai, dirba 44 darbuotojai. Lopšelio-darželio buhalterinė apskaita vykdoma vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintais įstatymais ir norminiais aktais. Apskaitą tvarko Varėnos rajono savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyrius.