Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO BALANSINĖS 2024 METŲ I KETVIRČIO ATASKAITOS

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO BALANSINĖS 2023 METŲ IV KETVIRČIO ATASKAITOS

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO BALANSINĖS 2023 METŲ III KETVIRČIO ATASKAITOS

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO BALANSINĖS 2023 METŲ II KETVIRČIO ATASKAITOS

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO BALANSINĖS 2023 METŲ I KETVIRČIO ATASKAITOS

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO BALANSINĖS 2022 METŲ IV KETVIRČIO ATASKAITOS

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2022 METŲ IV KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ III KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ  LOPŠELIO-DARŽELIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS Prie 2022 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ  LOPŠELIO-DARŽELIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ II KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS 1 PRIEDAS

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS ATASKAITA

 

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ  LOPŠELIO-DARŽELIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 m. gruodžio 31 d.

2021 M. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2021 m. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2021 m. I KETVIRČIO BIUDŽETO ATASKAITŲ RINKINYS

2020 m FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2020 m. IV KETVIRČIO BIUDŽETO ATASKAITŲ RINKINYS

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2020 M. III KETVIRTĮ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. III KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2020 M. II KETVIRTĮ

2020 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS UŽ II KETVIRTĮ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2020 METUS I KETVIRTIS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2019 METUS

KETVIRTOJO KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

TREČIOJO KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

ANTROJO KETVIRCIO ATASKAITOS

PIRMOJO KETVIRCIO ATASKAITOS