Darželio himnas

„PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO
HIMNAS
Muz.: R. SvetikienėsŽodž.: B. Matačiūnienės 

Į ,,Pasakos“ darželį
Mes skubam kas diena,
Ir nuo mažų darbelių
Prasideda diena.

Paglostome lėlytę
Ir draugą šalimais,
Sportuojam, žaidžiam, šokam,
Lyg tie margi drugiai.

Pried.: Vaikystė nušvinta linksmu zuikučiu,
Vaikystė paliečia margu drugeliu,
Ir spindi akelės vaikučių gerų,
Ir džiaugias širdelės vaikučių mažų.

Kaip ąžuolai užaugsim,
Ir stiprūs būsim mes.
Vaikystės džiugų juoką
Primins skambi daina.