STEAM

STEAM –  tai paraidinis angliškų žodžių „science“, „technologies“, „engineering“, „arts“ ir „mathematics“ trumpinys, apjungiantis keletą disciplinų: gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką. STEAM veiklos ikimokyklinėje įstaigoje padeda vaikams patiems ieškoti atsakymų, tobulinti savarankiškumo įgūdžius, spręsti iškilusias problemas. Visas ugdymas yra paremtas eksperimentais, bandymais, praktiniais užsiėmimais, kurie vaikams suteikia daug džiaugsmo ir gerų emocijų.

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis – darželis yra prisijungęs prie STEAM mokyklų tinklo ir yra jų narys. Darželio pedagogai nuosekliai ir sistemingai taiko STEAM metodus ugdymo(si) procese.

Šiame skyriuje rasite mūsų vykdytas STEAM veiklas.