Specialistų paslaugos

LOGOPEDO specialioji pedagoginė pagalba vaikams, turintiems kalbos ir komunikavimo sutrikimų:

            –    korekcinio darbo pratybos individualiai ir pogrupiais;

            –    metodinė pagalba grupių auklėtojoms;

            –    tėvų konsultavimas.

Logopedė Eglė Jančauskienė

Darbo laikas

I, II, III,  IV –     7.30 – 12.30 val.

V –                   7.30 – 12.00 val.

 

KŪNO KULTŪROS UŽSIĖMIMAI 1-6 (7) m. vaikams du kartus savaitėje

 • organizuota grupinė veikla;
 • grupinė korekcinė veikla;
 • gabių vaikų ugdymas;
 • konsultacijos auklėtojoms;
 • konsultacijos tėvams.

Korekciniai užsiėmimai vaikams, turintiems judėjimo aparato sutrikimų.

Neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytoja Inga Bielevičienė

Darbo laikas

I –       ____________

II –      7.30 – 14.00 val.

III –     7.30 – 15.30 val.

IV –    7.30 – 14.00 val.

V –     7.30 – 12.27 val.

        14.51 – 18.00 val.

 

MUZIKINĖ VEIKLA 1-6 (7) m. vaikams du kartus savaitėje

 • organizuota grupinė veikla;
 • individualus lavinimas (spec. poreikių vaikams);
 • gabių vaikų ugdymas;
 • konsultacijos auklėtojoms;
 • konsultacijos tėvams.

Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja Vaida Žilinskienė

Darbo laikas

I, III  –              8.00 – 12.30 val.

II, IV  –             8.00 – 12.30 val.

                      14.00 – 18.00 val.

V –                  ______________

DAILĖS VEIKLA 3-6 (7) m. vaikams kartą savaitėje

 • organizuota grupinė veikla;
 • individualus lavinimas;
 • gabių vaikų ugdymas;
 • konsultacijos auklėtojoms;
 • konsultacijos tėvams.

Meninio ugdymo (dailės) mokytoja Lina Čenienė

Darbo laikas

I, III, IV –     ______________

II, V –         8.30 – 12.00 val.

                13.00 – 16.00 val.

 

Pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val.