Korupcijos prevencija

Kaip pranešti apie korupciją: https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/

Už korupcijos prevenciją lopšelyje-darželyje atsakinga ikimokyklinio ugdymo mokytoją (Auklėtoją) Rima Janulevičienė.  

Pranešėjas informaciją apie korupciją gali pateikti:

  • atsiunčiant pranešimą paštu adresu Dzūkų g. 11, Varėna. Siunčiant pranešimą paštu po Įmonės pavadinimu turi būti nurodoma žyma „PRANEŠIMAS APIE KORUPCIJĄ“.                        

 Rekomenduojame Asmeniui pranešimą apie korupciją teikti užpildant šią pranešimo apie korupciją formą  Pranešimo-forma

  Pagal Įstatymą informacija apie korupciją teikiama atmintinėje: Atmintinė

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2022-2025 METAMS

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2022-2025 METAMS

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2019-2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS