Tikslas, vizija, misija

TIKSLAS – tobulinti ugdymo kokybę, stiprinant ir plėtojant ikimokyklinės įstaigos ir šeimos partnerystę, sudarant ir sukuriant optimalias sąlygas ugdymo(si) procesui gerinti, kiekvieno vaiko individualių poreikių tenkinimui, sveikatos ir saugios gyvensenos įgūdžių ugdymui.

VIZIJA – tai darželis, kuriame pedagogai ir visa bendruomenė vaiko pagalbininkai, vedliai padedantys jam augti, bręsti, skleistis, tobulėti, padėti tapti laimingu, gebančiu įgyvendinti savo prigimtines galias, kur ugdymo procesas orientuotas į sveikatos vertybes.

MISIJA – sveikas, laimingas, veiklus, kūrybingas vaikas, kuriam darželyje sudarytos visapusiškos sąlygos ugdytis, įgyti sveikos gyvensenos įgūdžių bei įpročių, laiku pasiekti mokyklinę brandą, suvokiant savo fizinę ir psichinę prigimtį, gebėjimus, interesus, esmines gyvenimo vertybes.