Atlyginimas už išlaikymą

ATLYGINIMAS UŽ VAIKO, UGDOMO PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, IŠLAIKYMĄ VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELYJE – DARŽELYJE NUO 2022 M. BIRŽELIO 1 D.

1. Dienos atlyginimas iki 3 m. amžiaus vaikui – 2,20 € ;

2. Dienos atlyginimas nuo 3 iki 7 m. amžiaus vaikui –2,40 € ;

3. Mėnesio atlyginimas ugdymo aplinkos išlaikymui – 3,00 € ;

4. Priešmokyklinio amžiaus vaikams nemokamo maitinimo pietų kaina – 1,85  €.

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-VII-428 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ“ PAKEITIMO 2022 m. gegužės 24 d. Nr. T-IX-939

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL LĖŠŲ, MOKINIŲ NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRTIEMS PRODUKTAMS ĮSIGYTI, DYDŽIO NUSTATYMO 2019 m. vasario 22 d. Nr. DV-168

_____________________________________

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-VII- 428 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ“ PAKEITIMO (2017m. kovo  28d. Nr. T-VIII-623)

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-VII- 428 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ“ PAKEITIMO (2016 m. gruodžio  27 d. Nr. T-VIII-538)

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-VII- 428 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ“ PAKEITIMO (2014 m. spalio  29d. Nr. T-VIII-1047)