Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija, kurią sudaro:

  1. Lilija Vorevičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
  2. Eglė Jančauskienė – logopedė, komisijos pirmininko pavaduotoja;
  3. Neringa Juočienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja);
  4. Lina Grimutienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja);
  5. Danutė Česnulienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Komisijos sekretorė – Rasa Valentukevičienė

Tel.:  8 691 37731