Dienos ritmas

 

RĖŽIMINIAI MOMENTAI Lauko darželio grupė

(mišri)

 

Lopšelinio amžiaus grupės

„Pagrandukų“,

„Nykštukų“

Ikimokyklinio amžiaus grupės Priešmokyklinio ugdymo grupės

 

„Kačiukų“,

„Boružėlių“

 

 

 „Meškiukų“

 

 „Ežiukų“,

„Voveriukų“

 

Vaikų sutikimas, žaidimai, rytmetinė mankšta 730-900 730-900 730-900 730-900 730-900 730-900
Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai 825-845 820-845 815-840 818-840 815-830 810-840
Ugdomoji veikla grupėje, salėje 900-1010 900-1015 900-1018 900-1022 900-1025 900-1030
Priešpiečiai (vaisių, pieno programų vykdymas) 1010-1030 1015-1030 1018-1040 1022-1035 1025-1040 1030-1045
Veikla lauke (vaikų žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas, išvykos, atradimai) 1030-1145 1030-1145 1040-1155 1035-1205 1035-1210 1045-1210
Grįžimas iš lauko, pasiruošimas pietums, pietūs 1145-1245 1145-1245 1155-1245 1205-1245 1210-1245 1210-1250
Pasiruošimas miegui, miegas 1245-1500 1245-1500 1245-1500 1245-1500 1245-1500 1250-1500
Popietinė veikla – dalijimasis dienos įspūdžiais, nuveiktų darbų aptarimas 1500-1525 1515-1530 1500-1535 1500-1540 1500-1545 1500-1550
Pasiruošimas vakarienei, vakarienė 1525-1545 1530-1550 1535-1555 1540-1600 1545-1605 1550-1610
Žaidimai, išėjimas į namus 1545-1800 1550-1800 1555-1800 1600-1800 1605-1800 1610-1800

 

VARĖNOS “PASAKOS” VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKO DIENOS RITMAS