Laisvos vietos

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS GRUPĖSE IKI 2024 M. SAUSIO 9 DIENOS

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE

Eil. Nr.

Grupių pavadinimas Vaikų skaičius

iki saisio 9 dienos

Vaikų amžius

Laisvos vietos

1.

„Ančiukų“ priešmokyklinė grupė 20

(iš jų 2 vaikai specialiųjų poreikių)

5-6 m.

2.

„Bitučių“ priešmokyklinė grupė 19

(iš jų 1 vaikas specialiųjų poreikių)

5-6 m.

3.

„Pagrandukų“ grupė 12 1-3 m.

3

4.

„Nykštukų“ grupė 14 1-3 m.

1

5.

„Kačiukų“ grupė 12

(iš jų 2 vaikai specialiųjų poreikių)

3 m.

6

6.

„Voveriukų“ grupė 17 5-6 m.

3

7.

„Ežiukų“ grupė 13

(iš jų 3 vaikai specialiųjų poreikių)

5 m.

4

8.

„Boružėlių“ grupė 12 3 m.

8

9.

„Meškiukų“ grupė

16

(iš jų 1 vaikas specialiųjų poreikių)

4 m.

3

10.

Lauko darželio grupė

10

(iš jų 2 vaikai specialiųjų poreikių)

3-4 m.

3