Laisvos vietos

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS GRUPĖSE IKI 2023 M. BALANDŽIO 9 DIENOS

VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE

Eil. Nr.

Grupių pavadinimas Vaikų skaičius

iki balandžio 9 dienos

Vaikų amžius

Laisvos vietos

1.

„Ančiukų“ priešmokyklinė grupė 18

(iš jų 1 vaikas specialiųjų poreikių)

5-6 m.

2.

„Bitučių“ priešmokyklinė grupė 19

(iš jų 2 vaikai specialiųjų poreikių)

5-6 m.

3.

„Pagrandukų“ grupė 15 1-2 m.

4.

„Nykštukų“ grupė 18

(iš jų 1 vaikas specialiųjų poreikių)

1-2 m.

5.

„Kačiukų“ grupė 18

(iš jų 1 vaikas specialiųjų poreikių)

5 m.

1

6.

„Voveriukų“ grupė 18 4 m.

2

7.

„Ežiukų“ grupė 13

(iš jų 1 vaikas specialiųjų poreikių)

4-5 m.

6

8.

„Boružėlių“ grupė 20

(iš jų 1 vaikas specialiųjų poreikių)

4-5 m.

9.

„Meškiukų“ grupė

16

(iš jų 1 vaikas specialiųjų poreikių)

3 m.

3

10.

Lauko darželio grupė

11

(iš jų 1 vaikas specialiųjų poreikių)

2-3 m.

3

 

Meniu