Savivalda

DARŽELIO TARYBA

Jūratė Gecevičienė – pirmininkė

Skaistė Kudžmaitė – sekretorė

Danutė Čėglienė – narė

Rasa Juknevičienė – narė

Aidas Akstinas – narys

Karolis Karpis – narys

Raimondas Žilinskas – narys

PEDAGOGŲ TARYBA

Pedagogų tarybą lopšelyje – darželyje sudaro 22 pedagogai.

Pedagogų tarybai vadovauja  direktorė Rosita Janina Svetikienė

Sekretorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja) Rima Janulevičienė

METODINĖ GRUPĖ

Metodinę grupę sudaro visi lopšelyje-darželyje dirbantys 22 pedagogai. Metodinė grupė organizuoja lopšelio-darželio metodinę veiklą.

Metodinei grupei vadovauja ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja) Lina Grimutienė.

Sekretorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja) Asta Rimkuvienė.

Meniu