RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „MANO KRAŠTAS PATS GRAŽIAUSIAS“

2015 m. spalio – lapkričio mėnesiais vyko respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Mano kraštas pats gražiausias“. Jį organizavo Vilkaviškio vaikų lopšelis – darželis „Pasaka“. Į šį projektą įsijungė „Bitučių“, „Ančiukų“, „Kačiukų“, „Meškiukų“ grupių ugdytiniai, jų auklėtojos: Zita Macelienė, Rima Janulevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Danutė Česnulienė, Danutė Čėglienė ir Asta Rimkuvienė, mokytojo padėjėja Gražina Žalienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Lilija Vorevičienė ir meninio ugdymo mokytoja Rosita Janina Svetikienė.

Projektas skirtas etnografinių regionų metams. Jo tikslas – siekti etnografinių regionų savitumo išsaugojimo, skatinti vaikus domėtis, pažinti įvairių regionų etnokultūros palikimą, didžiuotis savo gimtojo krašto tarme, papročiais, tradicijomis ir per dainuojamąją ar pasakojamąją tautosaką atskleisti jos grožį ir išskirtinumą. 

Žiūrėkite: