REKOMENDACIJOS DĖL VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO KARANTINO METU

  1. Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į nepalankią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminę situaciją,nuo 2020 m. kovo 16 d. 00.00 val. šalyje paskelbtą karantino režimą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas teikia rekomendacijas dėl vaikų priežiūros paslaugų organizavimo karantino metu:
  2. Karantino metu vaikų priežiūros paslaugos teikimą organizuoja savivaldybė, tais atvejais, kai vaiko priežiūros neįmanoma užtikrinti jo namuose ir yra tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis bei pateikiama darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje.
  3. Vaikų priežiūros paslaugas rekomenduojama organizuoti įstaigose, turinčiose leidimą-higienos pasą ikimokyklinio ugdymo veiklai. Plačiau…