ALGORITMAI KAIP ELGTIS COVID-19 METU

Kviečiame susipažinti su NVSC parengtais algoritmais.

Algoritmai kaip elgtis Covid – 19 metu