IŠVYKA Į MARCINKONIS

,,Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje vykdomas ESFA projektas ,,Socialinės rizikos vaikų ir jų šeimų bendruomeniškumo ugdymas pasitelkiant menus“. 2020-09-24 dieną su tikslinės grupės nariais,  savanoriais vykome į Marcinkonių km. Rūtos Sakalienės kaimo turizmo sodybą dalyvauti kultūrinėje-edukacinėje mokymo programoje ,,Duonos kepimas“ pagal sertifikuotą programą. Sužinojome, pamatėme patyrėme, patys dirbome, ruošiant kepimo formas, formuojant duonos kepaliukus, šaunant juos su liže į krosnį. Iškylavome miške, grybavome,  klausėmės paukščių balsų, šokome senovinius lietuvių liaudies žaidimus, dainavome, klausėmės tarmiško Rūtos porinimo. Mokėmės bendrauti ir bendradarbiauti, ugdėme vaikų kūrybiškumą. Grįžome namo pavargę, bet pilni naujų žinių ir neišdildomų įspūdžių.

Projekto administratorė Rosita Janina Svetikienė