SKIRTA PARAMA PROJEKTUI „VARĖNOS „PASAKOS“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO PASTATO MODERNIZAVIMAS “

2018 m. kovo 20 d. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Varėnos rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto įgyvendinimui numatyta 370 000 Eur lėšų (iš jų Europos Sąjungos lėšos – 287 307 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 25 351 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 57 342 Eur). Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Plačiau…