MANO ŠALELĖ – LIETUVA!

 

Vasario 16-oji – ypatinga ir išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius, ši diena -mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam kovojusiam už galimybę šiandien laisvai švęsti šį didingą įvykį…
Šiais metais kvietėme visas „Pasakos“ vaikų l/d ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių pedagoges, ugdytinius ir jų tėvelius, darželio bendruomenę įsijungti į priešmokyklinės „Bitučių“ grupės skelbiamą pilietiškumo savaitę „Mano šalelė – Lietuva“.
Labai smagu, kad prie mūsų prisijungė ir Alytaus lopšelis-darželis “Šaltinėlis”. Vaikai tobulino komunikavimo kompetenciją su kitų įstaigų ugdytiniais, dalyvavo bendroje viktorinoje, giedojo himną.   „MANO ŠALELĖ- LIETUVA“