DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija džiaugiasi, kad bendromis pastangomis pamažu galime grįžti į įprastą ugdymo procesą su pradinių klasių mokiniais. Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2021 m. kovo 17 d. priėmus nutarimą Nr. 157 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo” (toliau – Vyriausybės nutarimas), ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas mišriu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo (toliau – operacijų vadovas) nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Plačiau…