Socialinių emocinių įgūdžių programa KIMOCHIS

2021/2022 m. m pradėsime įgyvendinti Kimochis ikimokyklinio ugdymo programą. Ji suteikia galimybę padėti vaikams įgyti žinių, įgūdžių, kurie reikalingi, suprasti ir valdyti savo emocijas, globoti ir rūpintis kitais. Taip pat padeda ieškoti būdų kaip spręsti sudėtingas situacijas bei priimti tinkamus sprendimus. Socialiniai ir emociniai vaikų įgūdžiai lavinami Kimochis personažų (Vikšrelis, Katė, Dobilėlis. Lipšniakojė, Balandė Meilė, Debesėlis ir Žavioji Rožė) bei jausmų pagalvėlių pagalba. 

Programą įgyvendins „Voveriukų“ gr. ikimokyklinio ugdymo auklėtojos (mokytojos) L. Grimutienė ir Gr, Žalienė.