NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad 2019 m. įsteigta Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) perėmė  šiuo metu jau nebeveikiančių  įstaigų – Nacionalinio egzaminų centro (NEC), Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (NMVA), Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (SPPC), Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC), Švietimo informacinių technologijų centro (ITC), Ugdymo plėtotės centro (UPC) – funkcijas ir veiklas bei yra jų teisių ir pareigų perėmėja.

Nacionalinė švietimo agentūra dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką, prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą, vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą, organizuoja ir administruoti mokinių pasiekimų patikrinimus, brandos ir kitus egzaminus.

NŠA svetainėje www.nsa.smm.lt Jūs rasite:

  •  svarbiausias švietimo naujienas,
  •  renginius ir mokymus, skirtus pedagogams, mokyklų administracijoms, mokiniams, švietimo bendruomenei,
  •  informaciją apie agentūros vykdomus projektus, jų veiklas ir rezultatus,
  •  informaciją apie ugdymo turinio atnaujinimą, mokymo priemones, mokinių pasiekimų patikrinimus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą, švietimo būklės tyrimus ir analizes,
  •  nuorodas į registrus ir duomenis iš informacinių sistemų,
  •  daug kitos aktualios informacijos.

Prenumeruoti NŠA interneto svetainės naujienas galima čia: https://www.nsa.smm.lt/prenumerata/.

Nacionalinės švietimo agentūros naujienas taip pat galite sekti socialiniuose tinkluose ir kituose kanaluose:

Maloniai kviečiame bendrauti ir bendradarbiauti!

Daugiau informacijos:

NŠA Komunikacijos ir kontaktų skyrius, tel. 8 691 09915, el. p. alena.gerasimava@nsa.smm.lt.