Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius kviečia į konsultacijas

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, įgyvendindamas 2020 m. gruodžio 10  d.  įsakymo Nr. V-2875/V1946/A1-1254 „Dėl pagalbos asmenims, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutrikimas, 2021 – 2024 metų veiksmų plano“ priemonę vykdyti informacines kampanijas, skirtas draugiškam požiūriui į įvairiapusį raidos sutrikimą formuoti, visuomenės tolerancijai ugdyti, neigiamiems stereotipams apie įvairiapusį raidos sutrikimą mažinti, ypatingą dėmesį skiriant mokyklų bendruomenėms, 2021 m. lapkričio – gruodžio mėn. kviečia stebėti viešąsias konsultacijas… https://srvks.lt/kvieciame-stebeti-viesuju-konsultaciju-cikla-skirta-svietimo-bendruomenei-tevams-ir-visiems-besidomintiems-autizmo-tema/