PROJEKTAS “GIŽYCKO IR VARĖNOS BENDRADARBIAVIMAS SKATINANTIS SOCIALINĘ ĮTRAUKTĮ, KOVĄ SU SKURDU IR DISKRIMINACIJĄ”

Projektas orientuotas į  lopšelių – darželių veiklos tobulinimą, jo  tikslas – skatinti socialinę įtrauktį, sveiką gyvenimo būdą, kovą su skurdu ir diskriminacija. Šio tikslo bus siekiama į bendradarbiavimo tinklą apjungiant skirtingas projekte dalyvaujančių pasienio regionų įstaigas. Bendri mokymai, tinklaveikos dirbtuvės suteiks galimybę aukštesnio lygmens bendradarbiavimui bei tvarios partnerystės vystymuisi tarp mokslo įstaigų. Projekto metu vyks įvairūs mokymai ir kūrybinės dirbtuvės, skirti vystyti ir įgyvendinti prevencines programas, socialinę ir sensorinę integraciją vaikų lopšeliuose–darželiuose, sporto veiklas, skatinančias socialinę įtrauktį ir sveiką gyvenseną.