„Lietuvos mažųjų žaidynių“ finalas

Gegužės 14 dieną, Alytaus sporto salėje, vyko „Lietuvos mažųjų žaidynių“ respublikinis festivalis. Įstaigos komandą atstovavo šeši ugdytiniai: Kajus Kasperas ( „Boružėlių“ grupė), Agota Jachimavičiūtė („Meškiukų“ grupė), Vakarė Ivančikaitė („Meškiukų“ grupė), Elija Semsytė („Meškiukų“ grupė),  Aronas Karčiauskas („Kačiukų“ grupė), Motiejus Mikailonis („Kačiukų“ grupė).  

Drauge su Alytaus, Varėnos, Marijampolės, Birštono miestų bei rajonų komandomis (viso- 21), turėjome  įveikti „Spalvingųjų lazdelių“, „Kamuolių fiestos“, „Parašiuto“, „Tinklinio“, „Varlių keliauninkių“, Greičio ruožo“, „Foto sienelės“, „LMŽ draugystės alėjos“ rungtis. Vaikai  didelio entuziazmo kupini, palaikomi tėvelių, visas kliūtis įveikė- PUIKIAI. Mamyčių užduotyje, rungėsi Agotėlės mamytė. Lengvai įveikusi užduotį, buvo apdovanota LMŽ sportinei aprangėlei skirtu krepšiu.

Pilni įspūdžių, apdovanoti LMŽ taure, medaliais, gertuvėmis, sportiniais krepšiais, LMŽ finalinio festivalio dalyvio pasais, grįžome į namus.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME sporto centro fizinio aktyvumo specialistui Jonui Fugaliui, parūpinusiam kelionės transportą.

                      Neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytoja Inga Bielevičienė