MOKYTOJŲ DIENĄ MERO PADĖKOMIS APDOVANOTI PEDAGOGAI

Mero padėkomis Tarptautinės mokytojų dienos proga Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis – darželis apdovanojo:

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoją (Auklėtoją) Gražiną Žalienę, pedagogė aktyviai dalijasi dalykinėmis ir metodinėmis žiniomis įstaigoje, rajone ir šalyje. Pedagogė profesinę kompetenciją tobulino įgyvendinant tarptautinį eTwining projektą. Ji nuolat siekia kokybiško ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje – darželyje. Lavindama vaikų socialinę emocinę kompetenciją ugdymo procese įgyvendina „Kimochi“ programą. Vedė atvirą veiklą rajono pedagogams „Geometrinių figūrų šalyje“.

Organizavo rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams kūrybinių darbų parodą „Rudens paveikslas“, virtualią fotografijų parodą „Kalėdinės dekoracijos ir žaisliukai“. Į ugdymo procesą įtraukia tėvus, organizuoja renginius, sportines šventes ir pramogas su tėveliais „Smagu, sportuot kartu“.

Rajono ir šalies pedagogams su komanda vedė mokymus „Skaitmeninių priemonių kūrimas efektyviam vaikų ugdymui“.

Pedagogė geba efektyviai dirbti komandoje vykdant įstaigos įsivertinimą, ji nuolatos mokosi, tobulėja ir kelia savo kompetenciją.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoją (Auklėtoją) Neringą Juočienę, ji kūrybiškai organizuoja ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą. Pedagogė nuo ankstyvojo amžiaus ugdytiniams formuoja sveikos gyvensenos įpročius, lavina individualius gebėjimus.

Organizavo Respublikinį saugaus eismo projektą „Eismo abėcėlė“ „Boružėlių“ grupės ir Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ugdytiniams.

Su ugdytiniais dalyvavo  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotame konkurse „Gyventi sveikai – gera!“.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, ugdytiniams ir jų tėveliams organizavo respublikinę fotografijų parodą „Auginu raidę“.

Atliko veiksmo tyrimą, kurio metu išsiaiškino, kokios įstaigoje naudojamos IT atliepiačios 4-5 metų vaikų poreikius ir interesus.

Rajono ir šalies pedagogams su komanda vedė mokymus „Skaitmeninių priemonių kūrimas efektyviam vaikų ugdymui“. Pedagogė nuolat mokosi ir nori tobulėti.