DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO SKELBIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

Primintina, kad IPRR skelbimą švietimo įstaigose reglamentuoja Gripo ir (ar) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemijos skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-756, 2 priedas. IPRR gali būti skelbiamas gripo ir (ar) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemijos laikotarpiu ir atskirais atvejais, kurie vertinami atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją apskrityje, savivaldybėje, įstaigoje, – ne epidemijos laikotarpiu.
Pažymėtina, kad ne epidemijos laikotarpiu IPRR gali būti skelbiamas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, kuris priimamas įvertinus bendrą gripo, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (ŪVKTI) situaciją savivaldybėje ir (ar) švietimo įstaigoje ir gavus švietimo įstaigos vadovo prašymą bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) teikimą.
Plačiau… IPRR skelbimo schema   Del IPRR režimo