REKOMENDACIJOS DĖL PAGALBOS VAIKAMS IR ŠEIMOMS, IŠGYVENANČIOMS SKYRYBŲ KRIZĘ

Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Taryba) kartu su Šeimos politikos komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Komisija) išreiškia susirūpinimą augančiu  skaičiumi skyrybų, kurioms būdingi įtempti santykiai tarp buvusių partnerių, nesutarimai ir ginčai, į kuriuos yra įtraukiami ir nepilnamečiai vaikai. Atsižvelgiant į situaciją, įvertinus Nacionalinės šeimos tarybos, kaip teikiančios Seimui patariamąją ir ekspertinę nuomonę formuojant nuoseklią šeimos politiką,  2022 m. gruodžio 8 d. rezoliuciją, Taryba kartu su Komisija kviečia savivaldybes skirti didesnį dėmesį šiai problemai ir didinti investicijas į specializuotas, į vaikų ir šeimų individualius poreikius nukreiptas paslaugas, kurios padėtų tiek tėvams, tiek specialistams, kurie dirba su vaikais ir šeimomis, tinkamai atpažinti vaiko išgyvenamas sudėtingas emocijas ir laiku suteikti tinkamą pagalbą. Rekomendacijos dėl skyrybų