INTEGRUOTOS MUZIKOS IR DAILĖS VEIKLOS „VALSTYBINGUMO SIMBOLIAI MUZIKOJE IR DAILĖJĖ“

2023 metų vasario – kovo mėnesiais Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje – darželyje vyko integruotos muzikos ir dailės veiklos „Valstybingumo simboliai muzikoje ir dailėje“. Veiklų metu mokėmės giedoti Lietuvos valstybės himną, aiškinomės himno teksto prasmes, bandėme atvaizduoti piešiniuose, tai apie ką giedojome. Taip pat įvairiomis technikomis vaizdavome kitus valstybingumo simbolius – herbą, vėliavą. Vasario 16-osios proga buvo padėkomis pagerbti šauniausi Lietuvos himno giedotojai.