VIRTUALI PIEŠINIŲ PARODA „MANO KRAŠTAS – DZŪKIJA“

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja) Gražina Žalienė organizavo respublikinę priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, virtualią piešinių parodą „Mano kraštas – Dzūkija“.
Parodos tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos gebėjimus, puoselėjant susidomėjimą gimtajam kraštui.
Virtualioje piešinių parodoje „Mano kraštas – Dzūkija“ dalyvavo Prienų vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“, Alytaus vaikų lopšelio-darželio „Pušynėlis“ ir Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo ugdytiniai.