SAUGOKIME GAMTĄ!

Pasaulinis vandenynas – didžiausia Žemės ekosistema, todėl jo tarša yra viena iš svarbiausių ekologinių problemų. Įvairūs teršalai, patenkantys į vandenyną, daro didžiulę neigiamą įtaką tiek vandenynų gyvūnijai ir augalijai, tiek ir pačiai žmonijai. Saugokime gamtą ir mokykim tą daryti vaikus – idėjos autorės – meninio ugdymo (dailės) mokytoja Lina ir raštvedė Vanda.