Reagavimo į vaiko dingimą ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo, vykdant vaiko paiešką bei teikiant pagalbą vaikui ir (ar) jo atstovams pagal įstatymą ar kitam už vaiko priežiūrą atsakingam asmeniui, rekomendacijos

Reagavimo į vaiko dingimą ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo, vykdant vaiko paiešką bei teikiant pagalbą vaikui ir (ar) jo atstovams pagal įstatymą ar kitam, už vaiko priežiūrą atsakingam asmeniui rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) paskirtis – išskirti pagrindines dingusių vaikų kategorijas, galimas vaikų pabėgimo priežastis ir dalyvaujančiųjų dingusio vaiko paieškos, siekiant operatyvaus dingusio vaiko suradimo, pagalbos vaikui ir (ar) jo atstovams pagal įstatymą ar kitam, konkrečiu laikotarpiu už vaiko priežiūrą atsakingam fiziniam ar juridiniam asmeniui (toliau – Atsakingas asmuo) teikimo, vaikų dingimo prevencijos vykdyme, veiksmus. Skaitykite plačiau…