Socialinė parama ukrainiečiams

Siekiant užtikrinti Ukrainos žmonių, pabėgusių nuo karo, minimalius poreikius ir pragyvenimą Lietuvoje, jau šiandien savivaldybės gali teikti socialinę paramą, pavyzdžiui, skirti vienkartinę, tikslinę, periodinę, sąlyginę pašalpą, nes susiklosčius sudėtingoms situacijoms, ji ukrainiečiams yra būtina. Gavus laikinosios apsaugos statusą, ukrainiečiams priklausys piniginė socialinė parama. 

Patvirtintas įstatymų paketas, kuriuo patvirtinta pagalba dėl karinių veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems ir negalintiems į ją grįžti Ukrainos gyventojams.

Informacija, susisteminta vienoje vietoje: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/lietuva-ukrainai/socialine-parama-ukrainieciams