Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje lankėsi Gintautas Miškinis, Laisvės gynėjas-karys savanoris, Pasieniečių klubo Varėnos būrio vadas

Susirinkusiems įstaigos bendruomenės nariams – klausytojams jis priminė 1991-ųjų sausio įvykius, kuriuose jam teko dalyvauti ginant tuometinę Respublikos Aukščiausiąją Tarybą-Atkuriamąjį Seimą. Pasidalijo įžvalgomis bei susiejo juos su šiandienos įvykiais Ukrainoje ir Lietuvoje. Tema sunki, bet reikalinga, juk negalime žinoti, kada ateis X valanda?

Gintautas Miškinis, vadovaudamasis savo profesine, gyvenimiška, asmenine patirtimi, atkreipė dėmesį į tai, kaip mes vertiname esamą situaciją ir kaip mūsų pasirinkimai lemia tolimesnį gyvenimo kelią, saugumą. Susitikimo metu sužinojome tikslią informaciją apie karą Ukrainoje, uždavėme rūpimus klausimus, aptarėme kiekvieno iš mūsų indėlį ir pasiruošimą galimai X valandai. Darbuotojai turėjo apie ką pamąstyti, prisiminti, kaip panaudojant turimas ir įgytas žinias, galima išgyventi, išlikti, atsitikus nenumatytam atvejui.

Dėkojame Gintautui Miškiniui už šiltą bendravimą, suteiktas žinias, vertingus patarimus ir skirtą laiką.

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio direktorė

Rosita Janina Svetikienė

ae6bc6d8-9e60-4c65-8264-83f82033fdcc25095d81-7c73-493b-b29b-316fac1d5c0b5f5f726a-5697-4eff-bfe0-1a921a148a3a